Per Vold

Er utdannet bibliotekar. Er prosjektleder for bibliotekets ungdomssatsing, UROM, der målet er å gi ungdom innflytelse på bibliotekets tilbud. Har også tittelen spillbibliotekar, og driver spillserien #gamebrary på biblioteket, der intensjonen er å gi spill en like naturlig plass i offentligheten som litteratur, film og musikk.