Bøker i klassen = Bokpakker

Alle barneavdelingene tilbyr utlån av bøker til bruk i klasserommet. Utvalget settes sammen etter oppgitte ønsker, både fagbøker og skjønnlitteratur etter behov. Vi kan dessverre ikke tilby klassesett av bøker.

Utlånstiden er fire uker. Bøkene kan fornyes så sant det ikke er reservasjon på bøkene. Bøker det er reservasjon på, må leveres ved forfall.

Det kan i perioder være stor etterspørsel, så ta kontakt med ditt nærbibliotek eller hovedbibliotekets barneavdeling så tidlig som mulig. Vi trenger opp til en uke på klargjøring. Man kan bestille bokpakkene på nett eller henvende seg til nærmeste bibliotek på telefon eller e-post.

Lån av bokpakker til skolene krever at ansvarlig lærer har institusjonskort. (Ligger under: bestille bokpakker på nett.)
Bøkene blir da registrert på skolen ved ansvarlig lærer. Skjemaet må underskrives og stemples av skolens rektor, som ved det innestår for eventuelle erstatninger av tapte og ødelagte bøker.
Skolene kan ha flere institusjonskort knyttet til ulike kontaktpersoner.

Bøkene vil være registrert på det avtalte kortet og stå klare til henting på avtalt dato.
Bokpakkene vil inneholde en liste over lånte bøker med innleveringsfrist (forfallsdato).

Publisert 02.07.2010, sist endret 03.02.2016 - 10:45
Side-alternativer