Samer

Listen er i utgangspunktet laget for 4.klassetrinn, men den inneholder bøker og annet materiale også for større barn og voksne, så oversikten kan ha et større bruksområde.

Listen omfatter skjønnlitteratur, faglitteratur om samer og samers liv, samiske eventyr, samlinger og enkelt-eventyr i bildebokform, noen bøker på samisk som også finnes på norsk.

Her er bøker som kan brukes av elevene selv, og her er litteratur som må formidles. Noen av fagbøkene er med på grunn av bildestoffet.

Til slutt er tatt med noen Cd-er med samiske sanger, musikk og joik


De fleste bøkene har aldersmerking.

a= passer best for barn i alderen til og med 5 år
b= passer best for 6-åringer, 1.og 2.klassetrinn
bu= passer best for elever på 3. og 4.klassetrinn
u= passer best for elever på 5. og 6. klassetrinn
mu= passer best for elever i ungdomsskolen

Vibeke Mowinckel Lorentz,
Mars, 2004

Skjønnlitteratur


Eventyr, et utvalg

 


Faglitteratur

 


Et utvalg bøker som finnes både på samisk og norsk

 


Sanger, musikk, joik

Publisert 08.07.2010, sist endret 12.10.2012 - 13:31
Side-alternativer