Å kaste eller ikke kaste. Er det spørsmålet?

Morgenbladet-kritiker Bernhard Ellefsen kickstartet tidligere i år en lengre debatt om den forholdsvis nye biblioteksloven. Å kaste eller ikke kaste bøker var det sentrale spørsmålet: Hvordan og hvem skal vurdere hva som skal kasseres?

Er det en myte eller sannhet at det kasseres for mye bøker? 
Kritikerne hevder at såkalt "eventifisering" av bibliotekene står i veien for boka og leseren, men er dette virkelig sant? Og er det nedlatende begrepet "eventisering" i det hele tatt riktig begrep på det som skjer på bibliotekene nå når vi ser at brukerne trenger de nye tjenestene som tilbys? På den andre siden: Er det egentlig riktig å trimme boksamlingene for å få mer plass til folk som vil henge ut og bruke biblioteket som møteplass?

Kritiker Bernhard Ellefsen møter biblioteksjef i Bergen, Leikny Haga Indergaard og danske Pernille Drost, visedirektør ved Det Kongelige Bibliotek, til brennheit bibliotekdebatt. Ordstyrer: Knut Melvær.

 

 

Publisert 12.12.2016, sist endret 18.12.2016 - 12:40
Side-alternativer