Paul Huszar 1914-1943

Paul Huszar var en av de 25 jødene fra Bergen som ble deportert og myrdet i Auschwitz.

Han var kommet som ettåring fra Tyskland med sine foreldre i 1915 og var norsk statsborger. Da krigen kom deltok han i kampene mot tyskerne. Han hadde overtatt farens reklamebyrå og på fritiden drev han med kunstmaling.

Bergen offentlige bibliotek har i sine gjemmer en stor samling bergenske ex libris og en del av disse er utformet av Paul Huszar i årene 1941-42.

Ex libris - bokeiermerker - har tradisjon helt tilbake til Tyskland i 1480-årene. I Norge ble ex libris utbredt på 1700-tallet, ofte var de utformet av kjente kunstnere. Under okkupasjonen 1940-1945 var ex libris meget populært, etter 1950 er det laget få bokeiermerker og i dag er de ofte samlerobjekt.

Vi gjengir her bibliotekets ex libris tegnet av Paul Huszar. De vil også bli stilt ut i Lokalhistorisk avdelings lokaler på Hovedbiblioteket.

null null
null null
null null
null null
null null
null null
null

 

Publisert 01.01.2010, sist endret 25.08.2010 - 12:46
Side-alternativer
Kategorier: