Om Ole Bull-samlingen

Ole Bull-samlingen ved Bergen Offentlige Bibliotek er et resultat av samarbeid på tvers av flere kulturinstitusjoner. Her kan du se en oversikt over innholdet i samlingen.

Samlingens dokumenter på nettet er til fri bruk, når unntak ikke er gjort. Ved bruk oppgis kildehenvisning til eierinstitusjon.

Komposisjoner

Ole Bulls egenhendige notemanuskripter og andres avskrifter av disse ; original-dokumenter og digitaliserte gjengivelser. Dette omfatter

  • Museet Lysøens samling, deponert hos Bergen off. Bibliotek.
  • Nasjonalbibliotekets (Norsk musikksamling) samling
  • Bergen Off. Biblioteks samling

Manuskriptene er å finne under Komposisjoner.

Korrespondanse

Brev til og fra Ole Bull og hans familie, ulike håndskrevne og maskinskrevne notater. Disse er å finne under korrespondanse og småtrykk. Det meste av dette stammer fra Universitetsbiblioteket i Bergen, men inneholder også betydelige bidrag fra Knud Hendriksens samling Valestrand og bibliotekets egne manuskript.

Museet Lysøen har dessuten en samling manuskripter (foreløpig ikke tilgjengelig på nettet).

Bilder

En liten samling fotografier, trykk og bilder. Samlingen inneholder bl.a. et album som har vært i Ole Bulls eie. I senere tid også med bidrag fra Knud Hendriksens samling Valestrand og Nationalbibliotekets billedsamling. De fleste av bildene her er også tilgjengelig på bibliotekets flickr-commons konto.

Musikktrykk (noter)

Ole Bulls komposisjoner omfatter ca. 50 ulike utgaver. En rekke komposisjoner er ikke publisert; foreligger kun som manuskript. Katalog over Bergen Off. Biblioteks notesamling er tilgjengelig under Komposisjoner.

Andre norske biblioteks samlinger av Ole Bull-noter er tilgjengelig i Norsk samkatalog for notetrykk.

Komposisjoner av andre komponister, en del med dedikasjon til Ole Bull eller med Ole Bulls signatur. Museet Lysøens samling, deponert ved Bergen Off. Bibliotek (foreløpig ikke tilgjengelig på nettet).

Biografiske artikler, biografier, småtrykk og lignende

Biografier om Ole Bull og musikken hans. Andre faglige publikasjoner og Artikler publisert i aviser og tidsskrift.  

Lydinspillinger

En liten CD-samling med innspillinger av Bulls musikk. Katalog over disse er tilgjengelig under Komposisjoner.

Publisert 02.07.2010, sist endret 12.11.2010 - 15:57
Side-alternativer
Kategorier: