Omtaler av enkelte verk

Klaverkonsert i a-moll opus 16, En Læsebog for Folkeskolen, Peer Gynt, Griegs forbudte symfoni og Harmoniens rike
Klaverkonsert i a-moll opus 16
Side

Klaverkonsert i a-moll opus 16

Da Edvard Griegs Klaverkonsert i a-moll, op.16, ble uroppført i København i april 1869 var den 25 år gamle komponisten ikke til stede på konserten. Han var travelt opptatt med sine mange gjøremål i Kristiania, der han for det meste hadde sitt virke fra 1866 til 1877.
Les mer…

En Læsebog for Folkeskolen
Side

En Læsebog for Folkeskolen

Forfatteren Johan Nordahl Brun Rolfsen (1848-1928) var født i Bergen, og var blant annet kjent for sine historiebøker for barn og ungdom. I 1890 planla Rolfsen å skrive en ny lesebok for folkeskolen.
Les mer…

Peer Gynt
Side

Peer Gynt

Peer Gynt er det mest kjente skuespill skrevet på norsk, og samtidig et av høydepunktene i hele verdensdramatikken. Fra Ibsens side var det tenkt først og fremst for å leses. Men et så originalt og festlig drama fanget også teaterfolks interesse, og i 1875 ble det satt opp på Christiania Theater.
Les mer…

Griegs forbudte symfoni
Side

Griegs forbudte symfoni

Etter sitt fire år lange studieopphold ved Musikkonservatoriet i Leipzig, reiste Grieg hjem til Bergen. Allerede etter ett år følte han behov for nye impulser, og København var et naturlig mål denne gangen.
Les mer…

Harmonienes rike
Side

Harmonienes rike

”Jeg har funnet at den dunkle dybde i vår folkemusikk har sitt grunnlag i dens uante harmoniske muligheter. I min bearbeidelse av op. 66 og også ellers har jeg forsøkt å gi uttrykk for mine anelser om de skjulte harmonier i våre folketoner.” (Brev til H. Finck, 1900).
Les mer…

Publisert 23.07.2010, sist endret 28.08.2013 - 09:27
Side-alternativer
Kategorier: