Senter for Griegforskning

Senter for Griegforskning - et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Bergen kommune v/Bergen Offentlige Bibliotek

Griegsamlingen ved Bergen Offentlige Bibliotek eier en stor del av originaldokumentene etter Edvard Grieg. Biblioteket har i alle år hatt et tett og godt samarbeid med Grieg-forskere nasjonalt og internasjonalt, og har ikke minst et nært samarbeid med Edvard Grieg Museum Troldhaugen. Det har lenge vært et ønske å knytte et sterkere musikkfaglig miljø direkte til samlingen. Vi er derfor stolte over at Senter for Griegforskning etableres ved Universitetet i Bergen i samarbeid med biblioteket og med økonomisk bidrag fra Kavlis fond.

Senteret skal primært forske på Griegs musikk og hans virke i Europas kulturliv. Dette skal gjøres ved å styrke kompetansen om, og øke tilgjengeligheten ute i verden, til Edvard Griegs verk. Her skal også være plass for forskning rundt andre vestnorske komponister. Om deres musikk er lokalt forankret, er musikken i sin karakter og kvalitet også musikk for nasjonen og av internasjonal betydning og verdi. Skal arven etter Grieg styrkes, kreves det økt innsats i fornyingsarbeidet, og det vil i praksis innebære økt innsats i forskning, editering og kunnskapsutvikling. 

Bergen Offentlige Bibliotek skal huse det nyetablerte senteret, som etableres med to professor II-stillinger, midler til hel professorstilling fra 2012, og med to stillinger for doktorgradstudenter. Senteret får solide samarbeidspartnere i Edvard Grieg Museum, Troldhaugen, og Griegakademiet ved universitetet. Anerkjente musikkforskere stiller seg til disposisjon som professor I og II.

Hør lydklipp fra NRK

 

Se bilder fra åpningen


Om åpningen andre plasser på nett:

 
Senteret har nå fått egen nettside:
Publisert 08.07.2011, sist endret 15.02.2013 - 10:40
Side-alternativer