Ekslibris

Den gongen bøker hadde høgare verdi og var vanskelegare å få tak i enn i dag, var det viktig å markera eigarskap til dei. Ein dekorativ måte å gjera dette på, var å skaffa seg eit ekslibris, som er ein illustrert etikett med namnet til eigaren på. Denne blei limt inn framme i boka.

okland_ekslibris_kaarsbergINTERVJU MED ØKLAND OM EKSLIBRIS

– Ekslibrisa skulle ta seg godt ut, og fortelja noko om eigarens personlegdom. Dei demonstrerer altså det idealiserte sjølvbildet til bokeigarane, seier Einar Økland.
Les intervjuet

okland_ekslibris_harald_myhreHISTORISK TILBAKEBLIKK

Ekslibriset har ei mange hundre år gamal historie, men etablerte seg i Norge først ved overgangen til 1900-talet. Interessa for ekslibris blomstra kraftig under andre verdskrigen.
historisk tilbakeblikk

okland_ekslibris_per_hagerupEKSLIBRIS SOM SAMLEOBJEKT

Ekslibrisa er vanlegvis pryda med eit våpenskjold eller ein illustrasjon, men har av og til berre påtrykt namnet til bokeigaren, forutan standardteksten «ex libris». Om lag 9.000 ulike er registrert i Norge. Heile 6.500 av dei blei laga under andre verdskrigen.


EKSLIBRIS SOM SAMLEOBJEKT

okland_forsiden_album_ekslibrisBLA I EIT EKSLIBRIS-ALBUM

Albert Jærn var ein dyktig teiknar og designar på fyrste halvleik av 1900-tallet. I denne boka frå 1928 får vi sjå konkrete døme på bokeigarmerke som han gjorde for kjende og ukjende einskildpersonar. Bla deg rundt i boka, blås opp detaljar ved hjelp av forstørrelsesglaset, og høyr Einar Økland kommentere innhaldet undervegs.

BLA I ALBUMET

okland_exlibris_videostillVIDEO: EKSLIBRIS 


I denne videokarusellen fortel Einar Økland om variasjonen innanfor den norske bokeigarmerke-tradisjonen.
Med bla. anna merkene til Olav Rusti, Egil Storstein og Bolette C. Pavels Larsen.


Sjå videoen

SJÅ EKSLIBRISA PÅ FLICKR


På flickr kan du bla i bileta, kommentere dei og dele dei med andre.

Ekslibris på flickr
Sjå settet på Flickr
Publisert 27.02.2013, sist endret 27.02.2013 - 15:17
Side-alternativer

© Copyright: Illustrasjonar er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no. For tekst på sida gjeld følgande lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0).Illustrasjoner og bilder på sida ligg i Einar Øklands private samling og er digitalisert av Bergen 0ffentlige Bibliotek.