Festtelegram

Skulle du ønskja nokon til lykke med bryllaupet, konfirmasjonen eller ein åremålsdag, kunne du tidlegare gå til telegrafen og senda eit festtelegram. Tydelegare kunne det knapt gjerast om du ville visa at du verdsette dei.

okland_telegram_1INTERVJU MED ØKLAND OM FESTTELEGRAM

– Desse illustrerte blankettane inngjekk i uttrykksrepertoaret til folk. Men etter kvart som folk kunne nå kvarandre på telefon, blei festtelegramma berre brukte for å visa ein eigen type merksemd, seier Einar Økland.


Les intervjuet

okland_telegram_3HISTORISK TILBAKEBLIKK

I 1907, nær 50 år etter at telegraftenesta starta i Norge, blei det såkalla luksustelegrammet lansert. Det var illustrert og dyrare å senda enn dei ordinære.

 

Historisk tilbakeblikk

okland_telegram_2FESTTELEGRAM SOM SAMLEOBJEKT

I starten hyra telegrafvesenet inn kjende kunstnarar til å illustrera festtelegramma. Seinare lyste dei også ut konkurransar om beste motiv.

 

Festtelegram som samleobjekt

okland_festtelegram_forsideBLA I ET ALBUM MED FESTTELEGRAM

I dette albumet ser vi korleis eit brudepar i Bergen har teke vare på festtelegramma dei fikk i anledning den store dagen.

Bla deg rundt i boka, blås opp detaljar ved hjelp av forstørrelsesglaset, og høyr Einar Økland kommentere innhaldet undervegs.

 

 

Bla i albumet

SJÅ FESTTELEGRAMMA PÅ FLICKR


Festtelegram på flickr På flickr kan du bla i bileta, kommentere dei og dele dei med andre.


Sjå settet på Flickr
Publisert 27.02.2013, sist endret 27.02.2013 - 15:18
Side-alternativer

© Copyright: Festtelegramma er digitalisert og tilgjengeleggjort av Bergen Off. Bibliotek med løyve frå Norske Kvinners Sanitetsforening, som saman med Nasjonalforeningen for folkehelsen har oppshavrett til motiva på festtelegramma. For tekst på sida gjeld følgande lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0).Illustrasjoner og bilder på sida ligg i Einar Øklands private samling og er digitalisert av Bergen 0ffentlige Bibliotek.