Norvegiana

I tiåra før 1900 byrja større firma i USA og Europa å distribuera ein ny type reklame til kundane sine: Små trykksaker med fargerike bilde og ein informativ tekst frå samfunnslivet. «Norvegiana» kallar ein dei som handlar om Norge og norske forhold.

okland_norvegiana_butter_krust_breadINTERVJU MED EINAR ØKLAND OM NORVEGIANA

– Faktakunnskapen på samlekorta var nyttig for barn. Ein kan seia at reklamen har haika med pedagogiske impulsar i samfunnet, seier Einar Økland.Les intervjuet

okland_norvegiana_nebo_cigarettesHISTORISK TILBAKEBLIKK

Norske motiv finst både på utanlandske postkort, brevmerke og trade cards, men storparten ser ein på såkalla samlekort, som var svært populære blant barn.


Historisk tilbakeblikk

okland_norvegiana_sydpolenNORVEGIANA SOM SAMLEOBJEKT

Norvegiana-trykksakene vitnar om korleis Utlandet såg på Norge.
Norvegiana som samleobjekt

okland_norvegiana_bergen VIDEO: NORVEGIANA

Videokarusell som viser korleis utanlandske firma har brukt norske motiv i reklamen.

Med reklame for alt frå symaskiner til levertran - representert med produsentar som til dømes Scott's Emulsion, Palmin og Singer.


Sjå videoen

SJÅ NORVEGIANA PÅ FLICKR


Norvegiana på flickr På flickr kan du bla i bileta, kommentere dei og dele dei med andre.


Sjå settet på Flickr
Publisert 27.02.2013, sist endret 27.02.2013 - 16:35
Side-alternativer

© Copyright: Illustrasjonar er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no. For tekst på sida gjeld følgande lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0).Illustrasjoner og bilder på sida ligg i Einar Øklands private samling og er digitalisert av Bergen 0ffentlige Bibliotek.