Pakkelappar

Til-og-frå-lappane som følgjer julegåvene har same funksjon i dag som då dei ein gong blei tatt i bruk. Av forståelege grunnar har gåveinnhaldet fått større merksemd enn innpakninga, og pakkelappane har aldri vore særleg påakta etter at julekvelden var over.

okland_pakkelappar_illustrasjon_moumbarnINTERVJU MED EINAR ØKLAND OM PAKKELAPPAR

– Pakkelappane er ein anonym og ukommentert sektor av folkelivet. Nesten ingen er moderne i uttrykket, men viser helst jul i «gamle dagar», seier Einar Økland.Les intervjuet

okland_pakkelapp3HISTORISK TILBAKEBLIKK

I Norge kom pakkelappane i industriell produksjon seint i 1920-åra. Dei blei raskt populære, og det blei gitt ut mange nye kvart år.

Historisk tilbakeblikk

okland_pakkelapp2PAKKELAPPAR SOM SAMLEOBJEKT

Denne samlinga konsentrerer seg om pakkelappar som er illustrerte av norske kunstnarar, og dermed er dei fleste frå perioden 1920–60-åra.
Pakkelappar som samleobjekt

okland_pakkelapp_videostillVIDEO: PAKKELAPPAR


Videokarusell som tek for seg pakkelappar laga av den kjende norske reklameteiknaren Harald Damsleth.
Sjå videoen

SJÅ PAKKELAPPAR PÅ FLICKR


Pakkelappar på flickr På flickr kan du bla i bileta, kommentere dei og dele dei med andre.


Sjå settet på Flickr
Publisert 27.02.2013, sist endret 27.02.2013 - 15:42
Side-alternativer

© Copyright: Illustrasjonar er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no. For tekst på sida gjeld følgande lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0).Illustrasjoner og bilder på sida ligg i Einar Øklands private samling og er digitalisert av Bergen 0ffentlige Bibliotek.