Samlekort

I byrjinga av førre hundreåret blei det vanleg at større firma gav bort små bildekort som kunne grupperast i seriar etter emne, f.eks. eventyr, fiskeslag eller idrettsheltar. Korta inviterte til samling, men reklamerte samstundes for produktet dei følgde.

INTERVJU MED EINAR ØKLAND OM SAMLEKORT

– Det er eit påfallande trekk at korta ikkje speglar barnet sjølv. Her er ikkje bilde av lekselesing, skuleliv, leik eller andre aktivitetar frå barns liv, seier Einar Økland.
okland_samlekort_karakterer2

Les intervjuet

okland_samlekort_bjorneseths_kaffeHISTORISK TILBAKEBLIKK

I Norge kom dei første samlekorta i 1890-åra, men i byrjinga var dei produserte i utlandet. Først rundt 1905 byrja norske firma å laga sine eigne.

 

 

 

Historisk tilbakeblikk

okland_samlekort_fuglekongeSAMLEKORT SOM SAMLEOBJEKT

Samleriet fekk ikkje så stor utbreiing i Norge som i land med større folketal. Marknaden var ikkje stor nok til at opplaga blei høge. Norske samlekort er sjeldan å sjå på bruktmarknaden i dag.

Samlekort som samleobjekt

SJÅ SAMLEKORT PÅ FLICKR


Samlekort på flickr På flickr kan du bla i bileta, kommentere dei og dele dei med andre.
Sjå settet på Flickr
Publisert 27.02.2013, sist endret 27.02.2013 - 15:49
Side-alternativer

© Copyright: Illustrasjonar er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no. For tekst på sida gjeld følgande lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0).Illustrasjoner og bilder på sida ligg i Einar Øklands private samling og er digitalisert av Bergen 0ffentlige Bibliotek.