Utklippsbøker

Ei utklippsbok – eller «scrap book» – er ei slags minnebok som eigaren har fylt med bilde, papirklipp eller små gjenstandar som betyr noko spesielt for han. Desse frodige private bildebøkene er kvar og ei unike, og står som tidsvitne frå ei lang rekke historiske og tematiske felt.

okland_utklippsbok_fruktINTERVJU MED EINAR ØKLAND OM UTKLIPPSBØKER

– Mykje av dette materialet er små openbaringar av ting som elles hadde vore privat, bortgøymt og gløymt av allmenta, seier Einar Økland.
Les intervjuet

okland_utklippsbok_moteHISTORISK TILBAKEBLIKK

Å laga utklippsbøker blei mote i byrjinga av 1800-talet. Skikken fekk eit ytterlegare oppsving då glansbilda kom for fullt i 1860-åra, fordi tilgangen på fine bilde då blei større.

Historisk tilbakeblikk

okland_utklippsbok_stjernerUTKLIPPSBØKER SOM SAMLEOBJEKT

Utklippsbøkene er kvar og ein unike. Det er ikkje skrive noko generelt om dei i Norge, men som fenomen er dei omtalt i ulike utanlandske verk.
Utklippsbøker som samleobjekt

okland_utklippsbok_videostillVIDEO: UTKLIPPSBØKER

Fire videoar som viser noko av variasjonen i utklippsbøker.

Innheld t.d. gratulasjonskort, fotografier og helsingar, religiøs symbolikk og dyremotiv, samt papirmønster i fantasirik monotoni.

Sjå videoar

SJÅ UTKLIPPSBØKER PÅ FLICKR


Utklippsbøker på flickr På flickr kan du bla i bileta, kommentere dei og dele dei med andre.
Sjå settet på Flickr
Publisert 27.02.2013, sist endret 27.02.2013 - 15:58
Side-alternativer

© Copyright: Illustrasjonar er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no. For tekst på sida gjeld følgande lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge (CC BY-NC-SA 3.0).Illustrasjoner og bilder på sida ligg i Einar Øklands private samling og er digitalisert av Bergen 0ffentlige Bibliotek.