Håkonshallen 750 år

Håkonshallen feirer i år sitt 750-års jubileum. 11 september 1261 stod hallen ferdig til Magnus Lagabøte og den danske kongsdatteren Ingebjørgs bryllup og til Magnus' kroning.
Håkonshallen ble reist av Kong Håkon Håkonsson mellom 1247 og 1261, som den største og staseligste bygningen i kongsgården i Bergen, det politiske rikssentrum i datidens Norge. Foruten å være kongsgård, har hallen hatt mange funksjoner opp gjennom tidene. Den har bl.a. vært kornmagasin og kirke for slavene på Bergenhus. I årene 1873-1895 pågikk en omfattende restaurering av hallen, og Gerhard Munthe sto for den innvendige utsmykningen i årene 1910-16. Eksplosjonen på Vågen 20. april 1944 ødela hele restaureringsarbeidet, bare de nakne steinveggene sto igjen. En ny restaurering måtte gjennomføres før Håkonshallen igjen kunne innvies med stor festivitas 14. september 1961. 14. og 15. september inviterer kommunen til storstilt jubileumsfeiring i hallen hvor byens egen befolkning er invitert.


Håkonshallen7
                                          
Foto: S. Harkestad

                                          Ibsen, Henrik: Kong Håkons gildehal
       
                                          Du gamle hal med de mure grå,
                                          hvor uglen bygger sin rede, -   
                                          så tidt jeg dig seer, må jeg tænke på
                                          kong Lear på den vilde hede.

                                          Han ga sine døtre kronens skat,
                                          han gav dem sit dyreste eje;
                                          da jog de ham ud en uvejrs-nat,
                                          at færdes på vildsomme veje.

                                          Du hal, som tynges af tidens vægt,
                                          du måtte det samme friste; -
                                          du gav en utaksom efterslægt
                                          den dyreste skat, du vidste.

                                          Du gav os mindernes gyldne høst,
                                          en saga med billeder rige.
                                          Men hørtes en eneste sønne-røst
                                          sit "tak" gennem natten skrige?     

Biblioteket har en stor samling litteratur om Håkonshallen.Håkonshallen

 

Lexow, Einar: Håkonshallen. Utg. av Plankomitéen for Haakonshallens utsmykning. - 1929

Einar Lexows bok gir en utførlig innføring i hallens historie og dens funksjoner opp gjennom årene. Vi får også opplysninger om det omfattende restaureringsarbeidet som ble gjort på slutten av 1800-tallet og Munthes innvendige utsmykninger på begynnelsen av 1900-tallet. Hallens utsmykning ble sett i sammenheng med planene om å innrede en kongebolig på Bergenhus, nærmere bestemt kommandantboligen. Munthes utsmykning ble en realitet, men planene om kongebolig på Bergenhus ble forlatt av økonomiske grunner. Som kjent ble Gamlehaugen donert som kongebolig til den norske stat i 1925.

Håkonshallen2

"Tiders Smag og Fordringer" : Håkonshallens restaureringshistorie gjennom de siste 160 år. - 1999

Dette heftet ble laget i forbindelse med en utstilling på Bryggens Museum i 1999, og det tar for seg de to store omfattende restaureringene hallen har gjennomgått, samtidig som det gir et innblikk i de tanker og prinsipper som har ligget til grunn for restaureringene.

       Interiør1

En formue av tepper og tøyer : utsmykkingen av Håkoshallen 1959-1961. Utg. av Håkonshallens venner og Det Nyttige selskap. -1962

 
Vi får her en gjennomgang av utsmykkingen av hallen etter eksplosjonsulykken i 1944. Konkurransen om innredning og utsmykking ble vunnet av Synnøve Aurdal, Ludvig Eikaas og Sigrun Berg. Også øvrig utstyr som bestikk, steintøy etc. blir presentert.

Anno-film


 

Streiftog i Bergen 1960 og 1961. - Utg. av Svekon film.

Disse DVDene (også kjent som Anno-filmene) viser små videosnutter av livet i Bergen de aktuelle årene. Vi får  se opptak fra Håkonshallen under restaurering og fra den høytidelige åpningen i 1961.

  

Publisert 10.09.2011, sist endret 30.10.2012 - 10:59
Side-alternativer