Godbiter i samlingen

Lokalhistorisk avdeling en del materiale som hittil ikke har vært gjort tilgjengelig for publikum i særlig grad og som ikke er katalogisert på vanlig måte i bibliotekets katalog. Dette omfatter såpass mye interessant og morsomt stoff at vi ønsker å tilgjengeliggjøre det for våre brukere.
Gravsanger
Side

Gravsanger

Det er øket interesse for gammel kirkegårdskultur. Rundt om i landet blir de gamle kirkegårdene bevart som historiske kulturminner.
Les mer…

Leilighetstrykk
Side

Leilighetstrykk

I bibliotekets magasin finnes en stor samling viser og vers skrevet til forskjellige anledninger, såkalte "leilighetsvers".
Les mer…

Bryllupsvers
Side

Bryllupsvers

Bryllupsvers- og sanger havner vel vanligvis i skuffer og skap hos folk flest, hvis de ikke går rett i papirkurven. Bibliotekets samling av bryllupsvers må p.g.a. alder og sjeldenhet kalles en kulturhistorisk samling.
Les mer…

Menyer
Side

Menyer

Mat og matkultur er populært. Forlagene gir stadig ut nye og fargerike kokebøker. Der er også stor interesse for mat som kulturhistorie. Hva spiste folk og hva ble servert?
Les mer…

Bergenstrykk (uregistrert)
Side

Bergenstrykk (uregistrert)

Bergen var tidlig ute med boktrykking og "Bergenstrykk" er et begrep innenfor norsk boktrykkingshistorie.
Les mer…

17. mai trykk 1826-1899
Side

17. mai trykk 1826-1899

Biblioteket har en unik samling trykk og programmer fra 17.mai-feiringen.
Les mer…

Autografsamling
Side

Autografsamling

Bergen Off. Bibliotek har fått sin lille autografsamling som gave i årene 1913-1924, og for første gang kan vi presentere et utvalg av samlingen.
Les mer…

Bergenhus
Side

Bergenhus

Bergenhus, festningsanlegget på Holmen, hører til byens mest kjente profiler. I Bergens- og Norgeshistorien har festningsanlegget en viktig plass.
Les mer…

Reklame i Bergen
Side

Reklame i Bergen

I den gamle handelsbyen Bergen fikk reklame stor betydning.
Les mer…

Viser og sanger
Side

Viser og sanger

Det er en stor samling av viser og sanger biblioteket her viser. Her finnes alt fra "Aandelige Sange" til tåredryppende kjærlighetsviser.
Les mer…

Bergenske teaterplakater
Side

Bergenske teaterplakater

Biblioteket har en samling av gamle teaterplakater som også viser litt av virksomheten i den gamle teaterbygning før Ole Bull, og vi viser her et lite utvalg av samlingen.
Les mer…

Mappe

Bergenske Ex libris

Biblioteket har i tillegg til våre mange gamle samlinger, også en stor samling av Ex libris. En del av samlingen består av bergenske Ex libris. Ex libris - bokeiermerker - har tradisjon helt tilbake til Tyskland i 1480-årene. I Norge ble Ex libris utbredt på 1700-tallet, ofte var de utformet av kjente kunstnere. Under okkupasjonen 1940-1945 var Ex libris meget populært, etter 1950 er det laget få bokeiermerker og i dag er de ofte samlerobjekt. Ofte viser merkene bare eierens navn, men heldigvis er de bergenske bokeiermerkene ofte prydet med kjente motiver fra Bergen og flere av merkene er tegnet av kjente kunstnere.
Les mer…

Mappe

Kongebesøket i 1906

Bilder fra kongebesøket i Bergen i 1906.
Les mer…

Publisert 08.07.2010, sist endret 14.12.2012 - 14:10
Side-alternativer