Bergenske teaterplakater

Biblioteket har en samling av gamle teaterplakater som også viser litt av virksomheten i den gamle teaterbygning før Ole Bull, og vi viser her et lite utvalg av samlingen.

Bergen var i gamle dager teaterbyen i Norge. Ole Bull startet det første norske teater i den gamle teaterbygningen på Engen. Og en tid var bergensk som scenespråk så populært at skuespillerne helst skulle skarre på bergensk. Den gamle teaterbygningen - som dessverre gikk tapt under krigen - var bygget i 1800 for Det Dramatiske Selskab. Før Ole Bull startet sitt teater i 1850 ble bygningen brukt av tilreisende teaterselskaper, oftest danske. Det var kravet om et norsk scenespråk som førte til opprettelsen av Det Norske Theater.

Ole Bulls teater varte til 1863, men teaterildsjeler i byen, bl.a. Johan Bøgh arbeidet lenge for å starte et nytt teater, og i 1909 kunne Den Nationale Scene flytte inn i en ny bygning på Engen.

Amerikaneren
Den eldste plakaten er fra 1832 og averterer lystspillet Amerikaneren. Vi ser at de kvinnelige opptredende tituleres med Jomfru eller Madame. Skuespilleryrket var litt suspekt i samtiden, så titlene var viktig.

Klikk her for et større bildetilladelse.jpg
I 1833 gjester det Trondhjemske Selskab med en forestilling som består av gymnastikk og linedans i Berles hage ved siden av teatret.
De tilreisende har bodd hos Madame Jordan på Markeveien, og som vi ser tas det forbehold om "Bergensvær".

Klikk her for et større bilde

 

 

 

 

 

preciosa1.jpg
Den 24. februar 1839 oppføres to forestillinger: Preciosa og Nei. Vi ser at en Dilletant har rollen som Don Fernando.
De dyreste billettene er til "den saakaldte Prindseloge".

Klikk her for et større bilde

 

 

 

 

 

 

 

tordenskjold.jpg
17. mai forestillingene har lang tradisjon på teatret. I 1855 på nasjonaldagen spilles vaudevillen Tordenskjold av H.Ø.Blom. H.Ø.Blom var en populær forfatter i samtiden og Tordenskjold ble oppført på flere teatre i Norge. Som forfatter er Blom glemt, men han har fått evig berømmelse p.g.a. sin feide med Henrik Ibsen og sitatet "Men jeg er H.Ø.Blom, se det er tingen og du er Henrik Ibsen - ikke mer!"
Forestillingen ble avsluttet med tablåer etter Tidemands malerier, det var meget populært i samtiden.

Klikk her for et større bilde


roverne.jpg29. desember 1873 spilles Røverne, en komisk opera av Jacques Offenbach. Kostymer og dekorasjoner var utlånt fra Casino-Teatret i Christiania. En forestilling ble gitt til inntekt for Håkonshallens restaurering.

Klikk her for et større bilde

 

 

 

 

 

 

 haraldsvansmor.jpg
I 1899 ble Gunnar Heibergs nye skuespill Harald Svans mor oppført. Heiberg hadde vært teatersjef i Bergen og var kjent som en dyktig instruktør. På rollelisten finner vi mange kjente skuespillere som Stub Wiberg, Rasmus Rasmussen, Lorentz Thyholdt, Christian Sandal og Gustav Thommesen.

Klikk her for et større bilde

 

 

 

 

 

detnysystem.jpg
Det ny System
av Bjørnstjerne Bjørnson ble oppført i 1900. Bjørnson hadde først ikke gitt tillatelse til at teatret kunne oppføre skuespillet. Han mente at oppgaven kanskje ble for stor for skuespillerne. Men da han endelig ga sin tillatelse ble han meget imponert over personalets prestasjoner. Som vi ser av rollelisten er alle de kjente skuespillerne med.

Klikk her for et større bilde

 

 

 

 

 

kantate.jpg
I 1906 ble grunnsten til det nye teatret lagt ned. Skuespillerne kunne endelig se fram til en ny tilværelse i et nytt hus. "Den gamle kasse" var gammeldags med lite sceneutstyr og alle så fram til å forlate huset. Vi tar med kantaten som Andreas Paulson skrev til grunnstensnedleggelsen. Paulson (1861-1953) var en flittig skribent som skrev mange leilighetsvers.

Klikk her for et større bilde

 

 

 

 

 

 

 

samfunnetsstotter.jpg
Samfunnets støtter
av Henrik Ibsen ble oppført i ny innstudering i sesongen 1901-1902. Albert Bøgh spilte Bernick og ellers finner vi kjente navn som Magda Blanc, Ocatavia Sperati, Holst Jensen, Thyholdt og Rasmus Rasmussen. Hans Wiers-Jenssen som vi kjenner best som forfatter var også ansatt som skuespiller og instruktør. Octavia Sperati spiller Lona Hessel. Sperati var mest kjent som Holberg-skuespiller, men en forestillling som Samfunnets støtter krevde nesten hele personalet, så her måtte alle trå til. Skuespillerinnen med det velklingende navnet var født Salmine Octavia Svendsen fra Kristiansand. Før hun kom til Bergen spilte hun på Christiania Theater og Møllergadens Theater. I Christiania ble hun gift med den dansk-italienske kapellmester Paolo Sperati. I Bergen ble hun i årene fra 1876 til sin død i 1918 en av teatrets mest kjente skuespillere. En myndig dame har hun nok vært, når de yngre skuespillerne traff henne på teatret, måtte de neie og bukke dypt.

20. mars 1928 feiret teatret hundreårsdagen for Henrik Ibsens fødsel med stor festivitas. Nasjonalteatret hadde gjestet med flere forestillinger og Den Nationale scene spilte også flere av Ibsens kjente skuespill. Vi viser her noen av plakatene fra jubileet. Den 22. mars ble det vist en "Minde-festforestilling" i Det Gamle theater. Rollelistene viser at teatrets mest kjente skuespillere er med, og flere nye navn som senere ble store navn i norsk teaterhistorie, bl.a. Tore Segelcke, Kolbjørn Buøen og Odd Frogg.

Klikk her for et større bilde

nullKlikk her for et større bilde

nullKlikk her for et større bilde

nullKlikk her for et større bilde

 

Bøker om teater i Bergen

 

 

Publisert 17.09.2010, sist endret 24.06.2014 - 10:29
Side-alternativer
Kategorier: