Friby Bergen

Bergen kommune ble friby for forfulgte forfattere i 2008 da byen ble medlem av organisasjonen ICORN - International Cities of Refuge Network. ICORN er et nettverk av byer i mange land i verden som verdsetter og engasjerer seg for ytringsfriheten.

Som friby påtar Bergen seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, journalist eller skribent, og byen får en ny forfatter hvert andre år. Fribyen Bergen har hittil tatt imot tre fribyforfattere.

Fribyordningen administreres av Bergen Offentlige Bibliotek, og fribyforfatterne har kontor i biblioteket. Fribyorganisasjonen ICORN har internasjonalt hovedkontor i Stavanger.

Forfattere har stadig vært målgruppe for politisk motiverte trusler og forfølgelse. Nettverket bidrar til at forfatterstemmer ikke blir stumme. Fribyene fokuserer i alminnelighet på én forfatter av gangen. Byene gir gjesteforfatterne et trygt sted å bo og økonomisk trygghet i to år. I Norge får fribyforfatterne også flyktningestatus med rett til bolig, lønn og introduksjonsprogram i to år og kan fortsette oppholdet i landet etter gjesteforfatterperioden.

 
Kareem Amer
Side

Kareem Amer

Kareem Amer er Bergens fribyforfatter. Han er fra Egypt og er kjent som blogger og forkjemper for menneskerettigheter. På grunn av sine ytringer satt han fire år i egyptisk fengsel. Bergen by er medlem av International Cities of Refuge Network (ICORN) og tar imot forfulgte forfattere.
Les mer…

Side

Lokeesan Appuththurai

Lokeesan Appuththurai er journalist fra Sri Lanka. Han kom med sin familie til Bergen i oktober 2010, men har levd anonymt i byen inntil nå av sikkerhetsmessige grunner.
Les mer…

Side

Ayaz Khonsyawashan

Ayaz Khonsyawashan er født i 1974 i Mariwan i Øst-Kurdistan i Iran. Han ankom Bergen 1.1.2008 som byens første fribyforfatter og har siden hatt kontor i biblioteket.
Les mer…

Side

Hossein Heidary

Hossein Heidary kommer fra Mariwan i Øst-Kurdistan i Iran. Han kom til Bergen 1. mai 2008 og har som fribyforfatter kontor i biblioteket. Heidary er journalist og har jobbet mye med teater.
Les mer…

Publisert 09.09.2010, sist endret 27.04.2016 - 14:14
Side-alternativer