Om biblioteket

Bergen Offentlige Bibliotek er Norges nest største folkebibliotek.

Nåværende institusjon ble opprettet i 1872, men bygger på langt eldre bibliotektradisjoner i byen. Hovedbiblioteket er fra 1917, og bygningen er fredet.

Bergen Offentlige Bibliotek er i dag organisert med et hovedbibliotek i sentrum og 6 filialer i bydelene. BOB driver også biblioteket ved Bergen Landsfengsel og ved Bjørgvin fengsel.

Bergen Offentlige Bibliotek  utfører fjernlån for Hordaland fylkesbibliotek. 

Ved siden av et bredt utvalg nyere norsk og utenlandsk litteratur og annet materiale, eier biblioteket verdifulle eldre spesialsamlinger og arkiv.

Vel 700.000 bøker, tidsskrifter, noter, CDer, filmer m.v. står til disposisjon for brukerne. Alt som er utgitt etter 1964, unntatt en del av den eldre notesamlingen, er nå tilgjengelig via nettet, og store deler av de gamle samlingene er konvertert.

Under pekerne ute til høyre finner du mer detaljert informasjon om virksomheten.

Om nettsiden bergenbibliotek.no

Sommeren 2010 tok biblioteket i bruk nye nettsider og ny url. Nettsidene er utviklet i publiseringsystemet Plone CMS med åpen kildekode skreddersydd av Jarn AS. Det grafiske designet er utformet av Luftmensch (nå slått sammen med Grandpeople). Katalogtjenestene er fortsatt levert av Biblioteksystemer AS.

Åpen kildekode-moduler som er utviklet i prosjektet kan fritt brukes av andre:

Informasjon og tjenester på http://bergenbibliotek.no er basert på BOBs samlinger og stort sett laget av BoBs personale, men noe også av eksterne skribenter. 

Du kan kontakte oss på nettredaksjonen@bergenbibliotek.no

Om www.nettbiblioteket.no (1997 -2010)

Bergen Offentlige Bibliotek har eksistert lenge på nett. Første versjon av nettsidene ble utviklet i 1997-98 med støtte fra Statens Bibliotektilsyn og Norsk Kulturråd, og billedkunstneren Gerhard Stoltz gav det form. Nettsiden gjennomgikk en omfattende revisjon i 2002.

Introduction in english, presented by qwiki.com

View Bergen Public Library and over 3,000,000 other topics on Qwiki.

Publisert 06.07.2010, sist endret 13.07.2015 - 13:03
Side-alternativer