Ofte stilte spørsmål om erstatninger

Har du fått faktura fra kommunens regnskapsavdeling for bøker som ikke er levert? Her kan du kanskje finne svar på ditt spørsmål.

Hvorfor må jeg betale en fast sats for materiale jeg ikke har levert?

Innbakt i erstatningssummen er omkostningene for å sende deg påminnelser om å levere, samt ekstraarbeidet det blir for biblioteket å skaffe materialet på ny, katalogisere og klargjøre det. Dette, sammen med en gjennomsnittspris på type materiale, utgjør grunnlaget for den enkelte erstatningssats.

Jeg er sikker på at jeg har levert materialet jeg har fått regning på!

Feil kan forekomme. Dersom du er sikker på at du har levert materialet du har fått regning på, og kanskje også lett en ekstra gang etter dette, må du kontakte biblioteket, så kan vi lete på våre hyller, og få saken ut av verden.

På biblioteket sier de at jeg har en utestående regning. Men jeg har ikke mottatt noen regning. Hvordan skal jeg da gjøre opp for meg?

Du kan finne regningen på Bergen kommunes Din side på internett, dersom du logger inn med MinID. Vi kan også sende en kopi til deg. Det kan du be om i en e-post til agresso@bergenbibliotek.no.

Husk å melde adresseforandring til biblioteket.

Jeg fant materialet jeg har fått regning på, og vil gjerne levere dette tilbake, og slippe å betale regningen.

Da kan du komme til biblioteket og levere. Etter en ukes tid vil du motta en kreditnota, som vil gå opp i opp med det opprinnelige kravet. Regningen din er dermed "nullet ut". Det kan ta litt tid fra du leverer til du mottar denne kreditnotaen. Det hele går automatisk etter at vi har mottatt og registrert det savnede materialet hos oss.

Jeg har fått krav fra Kemneren. Kan jeg fortsatt returnere materialet og slippe og betale?

Dersom saken er sendt videre til Kemneren for inndrivelse tar vi som hovedregel ikke materialet i retur. Unntak er "sjeldent" materiale, f.eks. lokalhistorie e.l. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Du vil uansett måtte betale gebyrene til Kemneren.

Boken er ødelagt (skadet). Må jeg vente på regningen, eller kan jeg få gjøre opp for meg nå?

Du kan ta kontakt med biblioteket og be om å få gjøre opp for deg.

Boken er gjenglemt på hytten

Du kan ta kontakt med biblioteket og be om forlenget betalingsfrist, for å unngå purringer.

Jeg fant boken jeg har erstattet! Kan jeg få pengene tilbake?

Nei, men du kan kontakte oss for å høre om vi vil kjøpe den tilbake fra deg. I så tilfelle betaler vi det samme beløpet du har lagt ut (erstatningssatsen). Husk å ta med bevis på at du har erstattet boken. Vi forbeholder oss retten til å ikke løse inn igjen alle erstattede bøker som kommer til rette, men vurderer det fra tittel til tittel. Saken er i utgangspunktet ute av verden når den er erstattet ved din betaling.

Spørsmål/klager rundt erstatningssummen eller materialet?

Henvend deg på biblioteket, ring oss på telefon 55 56 85 50/60, eller sende en e-post til agresso@bergenbibliotek.no.

Spørsmål om betalingsfrist eller andre spørsmål vedrørende selve betalingen?

Henvend deg til Bergen kommunes regnskapsavdeling på telefon 53030800 eller ved å sende en e-post til betaling@bergen.kommune.no.

 

Publisert 23.10.2013, sist endret 08.07.2015 - 11:17
Side-alternativer