se og les banner 850
Se programmet på mandag  Tirsdag  Onsdag  Påmelding
 
Om konferansen 

Onsdag 5. februar

- 09:30 – 10:00: Dagens essay: Saklighet og lek ved Erna Osland og Bjørn Arild Ersland.

- 10:00 – 10:15: Pause.

- 10:15 – 10:45: Hva, hvordan, hvorfor - om sakprosa for barn og unge ved Nina Goga.

- 10:45 – 11:00: Pause.

- 11:00 – 11:45: Modelltekstar som inspirasjon til skriving ved Anne Håland.

- 11:45 – 12:00: Pause.

- 12:00 – 12:45: Fagstreker – om å illustrere sakprosa ved Bjørn Ousland.

- 12:45 – 13:30: Trådene samles.

- 13:30 – 14:30: Lunsj og avvikling.

Publisert 15.11.2013, sist endret 14.10.2015 - 12:25
Side-alternativer