Om jubileet

Ole Bull 2010
er en prosjektorganisasjon under Kunstmuseene i Bergen, opprettet på initiativ av Bergen kommune.

Arbeidsutvalg
Leder: Bjørn Laastad, utpekt av styret i Kunstmuseene i Bergen
Anniken Thue, direktør for Kunstmuseene i Bergen
Jørn Oftedal, repr. Hordaland fylkeskommune
Ann Margret Hauknes, repr. Bergen kommune
Karl Ole Midtbø, repr. Os kommune
Kristoffer Foldøy, repr. Osterøy kommune

Prosjektleder
Førstekonservator Trond Indahl, Kunstmuseene i Bergen

Formål
Jubileet formål er å kaste lys over Ole Bull som en av de største nasjonale inspiratorene på 1800-tallet og den rollen han kom til å spille for kultur- og samfunnsliv.
Ole Bull 2010 skal spre kjennskap om bredden i hans musikalske produksjon og bidra til at denne når et bredt publikum og blir gjenstand for musikkforskning, særlig innen feltene virtuositet og folkemusikk.
Vi skal vise hans store interesse for instrumenter og instrumentbygging og hans innovative bidrag her, og vi skal fokusere på ham som Norges første internasjonale ”stjerne”, og den betydning dette fikk nasjonalt og internasjonalt.

Virkemidler
Ole Bull 2010 er et sammenskuddslag av en rekke ulike miljøer og organisasjoner som ønsker å spre kunnskap og interesse om Ole Bull. Utgangspunktet for Ole Bull 2010 er markeringer lokalt i Bergen og Hordaland, men feiringen skal også finne sted nasjonalt og på utvalgte steder i utlandet.

Ole Bull 2010 skal initiere og koordinere ulike typer arrangementer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt og informere gjennom prosjektets webside og på andre måter om egne og andres arrangementer.

Forside | Om jubileet | Kontakt | Foreløpig program | I media