Personlige verktøy
Du er her: Forside Aktuelt Pengegave til Lysøen

Da jeg ikke veed eller kan vide, i hvad Forhold De står til de to unge, älskverdige Herrer, jeg fandt hos Dem, saa vover jeg ikke at likefrem forlange en Samtale under fire Øine med Dem, [..] modtag venligt mit brev og tilgiv mig min Dristighed.

– Otto Gottfried von Lütgendorff-Leinburg
 

Aktuelt

Forside / Aktuelt / Pengegave til Lysøen
07.06.2010

Pengegave til Lysøen

En testamentert gave til Fortidsminneforeningen, Bjørn Sinclair Bjørnseths gave, er tildelt Museet Lysøen.

Pengegave til Lysøen

Museet Lysøen har blitt tildelt en overraskende gave på 250 000 kroner som skal brukes til å bevare den flotte villaen til Ole Bull.

Avdelingsdirektør Berit Høgheim var helt uvitende om gaven da hun mottok den av generalsekretæren i Fortidsminneforeningen, Elisabeth Seip. Foreningen har lagt det årlige representantskapsmøte til Bergen denne helgen (4. - 6. juni), og først på programmet var et besøk på eventyrøya til Ole Bull. Det var i denne sammenhengen at gaven ble gitt til museet.

Bjørn S. Bjørnseths gave
Bjørn Sinclair Bjørnseth (1921-2008) var gjennom mange år en sentral og drivende kraft i Fortidsminneforeningens arbeid til beste for bevaring av kulturminner. I hans testamente var det bestemt at Fortidsminneforeningen skulle få en gave på kr 250 000,- til bevaringen av en bygning. Gaven skal i sin helhet gå til et prosjekt foreningen finner frem til. Prosjektet skal være bevaring av en bygning som er i privat eie. Styret i Fortidsminneforeningen har altså bestemt å gi denne enestående gaven til Villa Lysøen i jubileumsåret for Ole Bull.

Lysøen eies av Fortidsminneforeningens avdeling i Bergen og Hordaland. Et eget Lysøen-utvalg i foreningen har hatt ansvaret for eiendommen. Fra 2007 har Lysøen vært forvaltet av Kunstmuseene i Bergen i samarbeid med Lysøen-utvalget.

Side-alternativer
sist endret 16.06.2010 - 11:03